Juttuarkisto

Arkistoon kootaan Marxin elämäntyöhön liittyviä kirjoituksia, seuran tilaisuuksissa pidettyjä esitelmiä, puheenvuoroja ajankohtaisista keskusteluista sekä muuta aineistoa.

Ajankohtainen debatti

Marxismista ja aatehistoriasta

Bernstein-seminaari 6.11.1999

Vesa Oittinen: Bernstein ja Kantin varjo työväenliikkeen yllä

Marx ja teknologia -seminaari 4. 5.5. 2002

Joachim Bischoff: Modern Capitalism and Information Technology

Taloustiede

Jan Otto Andersson: Imperialismus
Text written for Historisch-kritisches Wörterbuch des Marximus, (second version, July 2001).