Esittely

Keväällä 1997 perustetun Karl Marx -seuran tarkoituksena on edistää Karl Marxin tieteellisen ja filosofisen perinnön tutkimista, kehittelyä ja siitä käytävää kriittistä keskustelua. Seura haluaa yhdistää kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita dialektisen ajattelutradition ongelmista sekä vaihtoehtoisista yhteiskunta- ja taloustieteellisistä teorioista. Seuralla ei ole puoluepoliittisia kytkentöjä eikä se edellytä jäseniltään mitään maailmankatsomuksellista sitoutumista. Seuran toimintamuotoja ovat mm. tieteellisten ja tiedettä popularisoivien seminaarien järjestäminen, julkaisutoiminta sekä yhteydenpito muihin koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin, erityisesti tieteellisiin seuroihin. Karl Marx- seura on Tieteellisten seurojen valtuuskunnan (TSV) jäsen vuodesta 2009 alkaen. Syksyllä 2011 seurassa oli n. 150 jäsentä, joista suuri osa tutkija- ja yliopistomaailmasta.

Karl Marx-seura on tähän mennessä järjestänyt yksin tai yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa seminaareja ja keskustelutilaisuuksia mm. reaalisosialismin romahduksesta, Iljenkovin filosofiasta, Raoul Palmgrenista ja suomalaisesta vasemmistoälymystöstä, Bernsteinin ajankohtaisuudesta, Brechtistä, Forssan kokouksesta, Venäjästä, Marxin luontokäsityksestä, uusliberalismista ym. Helsingin ohella tilaisuuksia on järjestetty Turussa, Tampereella ja Oulussa. Vuoden 2000 ”Marx ja globalisaatio”-seminaarissa esiintyivät kutsuttuina puhujina Wolfgang Fritz ja Frigga Haug. Vuonna järjestettiin 2002 ”Marx ja teknologia”-tilaisuus, 2004 ”Marx ja Venäjä”-tapahtuma, jonka esitelmät ilmestyivät kirjana 2006. Vuonna 2007 oli vuorossa uusliberalismi-seminaari, 2008 taas symposio Marxin ja Engelsin koottujen teosten uuden laitoksen näkymistä (MEGA-symposio), johon osallistui Marx-tutkijoita Saksasta, Englannista ja Italiasta. Symposion aineistojen pohjalta julkaistiin teos MEGA-Marx – Johdatus uuteen Marxiin (Vastapaino 2011). Keväällä 2011 pidettiin “Marx Suomessa”-symposio, jonka aineistojen julkaisemista valmistellaan. Seura tukee kansainvälistä Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus -projektia ja sillä on hyvä kontaktiverkosto Marx- ja marxismin tutkimusta harjoittaviin instituutioihin eri puolilla maailmaa.

Muista seuran julkaisuista mainittakoon 2003 ilmestynyt (nyt loppuunmyyty) MarxIT, jossa käsiteltiin tietotekniikan ja kapitalismin ongelmia. Seura on myös tukenut Marxin tohtorinväitöskirjan ja Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä -teoksen suomennoksia (2006, 2008, molemmat SoPhiltä, suomentajana Jukka Heiskanen) sekä avustanut Kulttuurivihkoja Marx- ja uusliberalismi-teemanumeroiden tuottamisessa (2006, 2008). Uusia julkaisuja, joissa seura on tavalla tai toisella mukana, on valmisteilla.

Karl Marx -seuran jäseneksi voi liittyä lähettämällä vapaamuotoisen jäsenhakemuksen postitse tai sähköpostitse yhdistyksen sihteerille tai puheenjohtajalle. Jäsenmaksu on 25 €, työttömiltä, eläkeläisiltä ja opiskelijoilta 12 €, tuki-jäsenmaksu 50 €. Jos olet kiinnostunut liittymään jäseneksi, lue lisää sivulta Yhteystiedot.

Vanhat seuran sivut löydät täältä: http://www.marx-seura.kaapeli.fi/