Karl Marx-sällskapet i Finland

Karl Marx-sällskapet i Finland grundades år 1997. Sällskapet vill främja och utveckla vidare kritisk forskning i Marx’ vetenskapliga arv och i det dialektiska tänkandets tradition samt söka alternativa synpunkter i samhällsvetenskaperna och i den ekonomiska vetenskapen.

Karl Marx-sällskapet i Finland organiserar vetenskapliga och även populärare möten och seminarier, utvecklar samarbete med andra organisationer både i Finland och i utlandet och publicerar böcker. Sällskapet är medlem av De vetenskapliga samfundens delegation från och med år 2009. Hösten 2011 hade sällskapet ca. 150 medlemmar, av vilka en stor del verkar som forskare eller vid universiteten.

Bland de större symposier sällskapet har organiserat kan nämnas Marx och teknologin (år 2002), Marx och Ryssland (2004), MEGA-symposiet (om den nya kritiska utgåvan av Marx’ och Engels’ arbeten, 2010) samt Marx-receptionen i Finland (2011). Materialen av Ryssland- och MEGA-symposier har även publicerats i bokform.

Sällskapet är oavhängigt av politiska partier eller ideologier.