Suomalainen kapitalismi tänään

Symposio Työväenliikkeen kirjastossa la 16.11.2019

Osoite: Sörnäisten rantatie 25; 00500 Helsinki

Symposion lähtökohtana on 40 vuotta sitten julkaistu Pekka Kososen toimittama ja pääosin kirjoittama teos “Suomalainen kapitalismi”. Se oli silloisten vasemmisto-opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden merkittävä saavutus. Symposiossa arvioidaan 1970-luvun tutkimusta ja pohditaan, miten suomalainen kapitalismi ja marxilainen tutkimus on sen jälkeen muuttunut.

Järjestäjinä Karl Marx -seura, KSL, DSL ja Työväenliikkeen kirjasto.

Ohjelma;

12:00 – 12:15 Avaus – VESA OITTINEN (FT; Karl Marx-seuran pj.)
12:15 – 13:15 Millaista kapitalismin muotoa suomalainen kapitalismi edustaa? – SAKARI HÄNNINEN (prof., THL)
13:15 – 13:45 1970-luvun energiamurroksesta 2020-luvun energiamurrokseen: eroja ja yhtäläisyyksiä – RAIMO LOVIO (prof. emer., Aalto-yliopisto)
13:45 – 14:15 Kahvitauko
14:15 – 15:00 Uusklassinen taloustiede ja valtiovarainministeriön talouspoliittiset suositukset – JOONAS KUMPULAINEN (YTM)
15:00 – 15:30 Yhtäältä vakaa, toisaalta epävakaa: Tulonjako ja sen muutokset Suomessa 1960 – 2005 – SASKA HEINO (VTM)
15:30 – 16:00 New Public Managementin muokkaama hyvinvointivaltio – LEENA ERÄSAARI (prof. emer., Jyväskylän yliopisto)
16:00 – 16:15 Lyhyt tauko
16:15 –16:45 – Valtio ja yhteiskuntaluokkien intressit – MARKKU KIVINEN (prof. emer., Helsingin yliopisto)
16:45 – 17:15 Kapitalismin nykyvaiheen määrittelystä – PERTTI HONKANEN (VTT)
17:15 – Päätöskeskustelua