Sauli Havun artikkeli “Soitellen sosialismiin? Axel Honnethin sosialismikäsityksen kriittistä tarkastelua”

Filosofisen aikakauslehden niin&näinin numerossa 2/2019 on julkaistu Sauli Havun artikkeli “Soitellen sosialismiin? Axel Honnethin sosialismikäsityksen kriittistä tarkastelua“.

“Nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä, jossa vallitsee yleinen vaihtoehdottomuus, sosialismin idea ansaitsee tulla käsitellyksi. Frankfurtin koulukunnan kriittisen teorian kolmannen polven tärkeimpänä edustajana pidetty Axel Honneth on ottanut tehtäväkseen uudistaa sosialismin idean. Hän kritisoi kovin sanoin varsinkin Karl Marxin käsityksiä sosialismista. Kritiikki ei kuitenkaan ole usein oikeudenmukaista. Lisäksi Honnethin ymmärrys yhteiskunnasta sisältää useita teoreettisia ongelmia, mikä johtaa ongelmalliseen käsitykseen sosialismista.”