Marxin Pääoma 150 vuotta – seminaari 18.11.2017

Poliittisen talouden paluu Marxin Pääoma 150 vuotta

Lauantaina 18.11.2017, Klo 11.00–17.30 Helsinki, Työväenliikkeen kirjasto, Sörnäisten rantatie 25 A 1

Karl Marx sai Pääoman ensimmäisen painoksen valmiiksi syyskuussa 1867. Nyt 150 vuotta tuon jälkeen Marxin analyysit näyttäytyvät kriittisille tutkijoille jopa monella tapaa ajankohtaisemmilta kuin 1860-luvulla. Jos Neuvostoliiton katoaminen kartalta vei marxilaiset kapitalismianalyysit joksikin aikaa pois valokeilasta, vuoden 2008 finanssikriisi ja sitä Euroopassa seurannut eurokriisi ovat saaneet jopa valtavirran mediat huomioimaan Marxin ajankohtaisuuden.

Millaista tutkimusta Suomessa tehdään Marxin Pääoman kysymyksenasettelun innoittamana vuonna 2017? Mikä Pääomassa on ajankohtaista, mikä vanhentunutta? Miten sitä voi käyttää nykykapitalismin analyysiin? Vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin valottavat yhdessä vanhemman ja nuoremman polven Marxin ajattelun ja poliittisen talouden tutkijat.

Tilaisuus on samalla Karl Marx -seuran 20-vuotisjuhlaseminaari.

Järjestäjät: Karl Marx -seura ry., Marxilaisen yhteistkuntatieteen seura ry.

Poliittisen talouden paluu – Marxin Pääoma 150 vuotta

Ohjelma

11.00–11.15 Seminaarin johdatussanat: Marxin Pääoma 150 vuotta, Jussi Silvonen

11.15–11.40 Pääoman erikoinen suomennoshistoria, Paula Rauhala

11.40–12.00 Keskustelua

12.00–12.25 Digitaalikapitalismi ja uusliberalismin poliittinen talous, Hannu Eerikäinen

12.25–12.50 Tavarafetišismi illuusioiden teoriana Pääomassa, Vesa Oittinen

12.50–13.10 Keskustelua

Ruokatauko 13.10–14.30

14.30–14.55 Marx, matematiikka ja arvoteorian tulkinnat, Pertti Honkanen

14.55–15.20 Suurin dogma. Vapaakaupan taloustieteellinen mytologia, Joel Kaitila

15.20–15.40 Keskustelua

Kahvitauko 15.40–16.10

16.10–16.35 Voiton suhdeluku Suomessa 1949–2016. Trendejä ja suunnanmuutoksia, Saska Heino

16.35–17.00 Arpa on heitetty. Kilpailun sisäiset lait ja ulkoiset pakot kapitalismissa, Miika Kabata

17.00–17.20 Keskustelua

17.20–17.30 Karl Marx -seura 20 vuotta, seuran pj. Vesa Oittinen