YTM Matti Kortesojan väitöstilaisuus: Artikulaation voima

Power of Articulation. Imagery of Society and Social Action in Structural Marxism and Its Critique (Artikulaation voima. Yhteiskuntaa ja sosiaalista toimintaa kuvaavat käsitteelliset metaforat strukturalistisessa marxismissa ja sen kritiikissä)

Tarkastetaan perjantaina 7.10. klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen salissa K 103, Kalevantie 5

Väitöskirja kuuluu sosiologian alaan.

Vastaväittäjänä on Dr Sara R. Farris (Lontoon yliopisto, Goldsmiths). Kustoksena toimii professori Harri Melin.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Lisää väitöskirjan aiheesta Tampereen yliopiston sivuilla.