Vuosikokous 29.8.2020

VUOSIKOKOUS JA OLLI HERRASEN ESITELMÄ “KAPITALISTISEN YHTEISKUNNAN IDEOLOGISET INSTITUUTIOT”
Aika: lauantaina 29. elokuuta 2020, klo 14:00 – 17:00
Helsingissä, Tieteiden talon salissa 505, Kirkkokatu 6
Varaamamme sali on mitoitettu 18 henkilölle, mutta jos enemmän väkeä ilmaantuu paikalle, tietenkin katsotaan sellainen järjestely että hekin voivat osallistua. Koska koronavaara ei ole ohi, pyydämme noudattamaan turvavälejä, myös kasvomaskeista ja käsidesistä on syytä huolehtia.
Tieteiden talon osoite on Kirkkokatu 6, Säätytalon takana eikä kovin kaukana Senaatintorilta.
Kokouksen jälkeen YTT Olli Herrasen esitelmä:
”Kapitalistisen yhteiskunnan ideologiset instituutiot”
Esitelmä perustuu osin Herrasen tuoreeseen väitöskirjaan. Lähtökohtana on yhteiskuntatieteiden pitkälti jakama ajatus instituutioista, jotka ylittävät ihmisten välittömän havaintokyvyn ja hallinnan. Instituutioiden luonteesta on kuitenkin erilaisia tulkintoja; Herranen lähestyy esitelmässään ideologisia ja sosiaalisia instituutioita ns. uusinstitutionalismiksi kutsutun teoriaperinteen kritiikistä käsin ja soveltaa tässä marxilaista ideologiateoriaa.