Esittely

Keväällä 1997 perustetun Karl Marx -seuran tarkoituksena on edistää Karl Marxin tieteellisen ja filosofisen perinnön tutkimista, kehittelyä ja siitä käytävää kriittistä keskustelua. Seura haluaa yhdistää kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita dialektisen ajattelutradition ongelmista sekä vaihtoehtoisista yhteiskunta- ja taloustieteellisistä teorioista. Seuralla ei ole puoluepoliittisia kytkentöjä eikä se edellytä jäseniltään mitään maailmankatsomuksellista sitoutumista. Seuran toimintamuotoja ovat mm. tieteellisten ja tiedettä popularisoivien seminaarien järjestäminen, julkaisutoiminta sekä yhteydenpito muihin koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin, erityisesti tieteellisiin seuroihin. Karl Marx- seura on Tieteellisten seurojen valtuuskunnan (TSV) jäsen vuodesta 2009 alkaen. Syksyllä 2011 seurassa oli n. 150 jäsentä, joista suuri osa tutkija- ja yliopistomaailmasta. (Lue lisää…)